Inici

Les dones de LILIUM (associació de suport a víctimes de violència de gènere) han posat veu a la seva història en col·laboració amb les dones de FOTO ART MANRESA que ho han plasmat en imatges, des de la cruesa d’una realitat que roman amagada fins a l’esperança de que es pot trencar el silenci, en un crit artístic per intentar conscienciar la societat.

Aquest projecte va sorgir de la trobada casual de les dues entitats manresanes, i en conèixer-nos va néixer  la  necessitat d’unir forces en un projecte comú.

Les dones de Lilium van escriure els seus sentiments en uns papers que les fotògrafes ens vam repartir a l’atzar, per fer-ne una plasmació fotogràfica.

L’haver-nos d’enfrontar al sentiment d’una dona maltractada, per traduir-lo en una imatge,  ens va fer posar, a les fotògrafes, a la seva pell i fer nostres uns sentiments que ens van costar molt de pair, al veure’ls tan propers però tan silenciats.

Aquesta col·laboració cristal·litzà, el 2017, en l’exposició Trencant el silenci que fou itinerant per espais civils i escolars de la Catalunya Central. Finada la itinerança, va reorientar-se el projecte vers un format virtual, incorporant-s’hi, el 2020, el PROFESSORAT DE FILOSOFIA de la Catalunya Central, per fer-ne una adaptació més didàctica i propositiva d’activitats pedagògiques

El resultat és aquest bloc que us presentem: Dones trencant silencis; on cada fotògrafa explica el perquè del seu treball artístic, que s’acompanya d’una mirada pedagògica transversal.

Create your website with WordPress.com
Per començar
<span>%d</span> bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star